Bandhagens Scoutkår erbjuder scoutverksamhet för barn och unga, framförallt i Bandhagens postorts-område. Kåren grundades 2009 efter sammanslagningen av Rågsveds Scoutkår (grundad 1959) och Vantörs Scoutkår (grundad 1970).

Scoutverksamheten drivs av ideellt engagemang. Scoutverksamheten bedrivs helt och hållet på fritiden och ledarna lägger mycket engagemang och tid på att ta hand om kårens scouter.

Ingen i scoutkåren får betalt för att vara ledare, styrelsemedlem eller någon annan typ av funktionär, inte heller för några insatser. Med möten, planeringstid och övernattningar har de på sig scoutskjortan mellan 30 och 80 timmar i månaden.

Alla gör det för att det är roligt och ger något tillbaka, samtidigt de gör skillnad för de scouter de är ledare för.

 

Ledarna är kårens största tillgång. Därför arrangeras några tillfällen varje år bara för dem, i syfte att uppmuntra deras drivkraft och vilja att fortsätta att engagera sig i verksamheten samt att utveckla densamma.

 

Som scout finns möjligheten att vara ute i naturen och uppleva äventyr tillsammans med schyssta kompisar, lära sig att leda, organisera aktiviteter, lösa problem i grupp och att ta ansvar både för sig själv och för andra. Scoutmetoden syftar till att man lär sig genom att göra, learning by doing, inte genom att bara lyssna eller se på när andra gör något.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av tre till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår lokal, Lången på Glanshammarsgatan 51 i Hagsätra.

För oss är det viktigt att ge barn och unga möjligheten att uppleva skogen och naturen på ett sätt som skapar trygghet och nyfikenhet, så vi erbjuder varje avdelning minst en helg per termin möjlighet till hajk eller övernattning i vår scoutstuga Kåken, i Tyresta nationalpark.

 

De erfarenheter barnen får i scouterna leder till att de växer som individer och det är även färdigheter de kommer ha användning av genom livet

Att vara scout är mycket mer än att knyta knopar, leka och vara ute i naturen – det är en meningsfull fritid som gör unga redo för livet!

Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket värda.

 

 

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Här kan du läsa mer om vilka värderingar Scouterna står för i detalj ->

Våra värderingar utgår från scoutlagen

Vi har ingen avbytarbänk

Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.

Vi har ett stort hjärta

Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Vi har naturen som vardagsrum

Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi värnar om naturen och en hållbar utveckling.

Vi möts i världen

Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika.

Vi brinner

Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt.

Vi söker

Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla välja själv.

Vi leder som vi lär

Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingarna utgör grunden. Vi leder för framtiden.

Vi vill bli fler

Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden. Vi ska bli fler scouter.

film vad är scouterna

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får oss att växa som individer. Vi använder scoutmetoden och har funnits i Sverige i över 100 år.

Det finns mycket du som vuxen kan göra i Scouterna. Du kan hjälpa till på små och stora sätt i kortare eller längre uppdrag. Var inte rädd för att fråga vad du kan hjälpa till med!

Alla frivilliga inom Scouterna brinner för att bidra till att barn och unga utvecklas, har roligt och uppfyller sin potential

Arbetet är ideellt. Det betyder att du inte får betalt, men däremot får utvecklas, lära dig nya saker och ha roligt. Det betyder också att vi respekterar att du har andra saker som tar tid och energi i livet – det är fullt möjligt att göra punktinsatser då och då, så ofta som man har tid och lust.

Du behöver inte ha tidigare scouterfarenhet för att vara med. Många av våra ledare och frivilliga är helt nya inom scouting.

Även ledarna är med i Scouterna för att ha roligt, träffa nya människor och uppleva äventyr!

 

Så kan Du hjälpa till:

Scoutledare
Som scoutledare för en scoutgrupp är du med och planerar vad som ska göras i scoutgruppen under terminen och är med och leder själva verksamheten. Det kan handla om alltifrån att göra en utomhusbio till att lära sig göra upp eld, prova första-hjälpen eller leka lekar.

Självklart får du utbildning och stöd, och du behöver inte ha någon tidigare scouterfarenhet eller friluftsvana.

Hjälpa till inför hajker och läger
När kåren organiserar hajker och läger behövs det ofta hjälp med olika praktiska saker. Det kan både handla om att vara med som ledare på lägret och om förberedelser innan eller efter.

Kanske kan du hjälpa till att skjutsa till eller från hajken?

Fixare i scoutlokalen, Lången
I Lången, vår scoutlokal, har vi våra scoutmöten och förvarar scoututrustning. Den behöver både målas om och hållas ren och fixas upp – har du praktiskt kunskaper här är vi väldigt tacksamma.

Kanske kan du donera färg eller penslar för att låta barnen själva måla om, eller ge lite av din tid för att hjälpa till att hålla ordning i lokalen?

Rekrytering och information
Kåren arbetar aktivt för att nå ut till fler. Det kan handla om att informera om vår verksamhet i området, presentera Scouterna för skolklasser eller planera ett rekryteringsmöte. Om du tycker att information är roligt och spännande, eller kanske själv arbetar med barn, så kan det här vara ett jobb för dig.

Här finns också många roliga broschyrer och material och metodtips som kan ge stöd och inspiration.

Mångfald och jämställdhet
Inom Scouterna arbetar vi aktivt med att vara en öppen och välkomnande organisation för alla.

Om du brinner för mångfalds- eller jämställdhetsfrågor finns det mycket du kan göra.

Förtroendevald och kårstyrelsen – längre uppdrag och kortare punktinsatser!
Det finns många förtroendeuppdrag inom kåren som alla är livsviktiga för att scoutverksamheten ska fortsätta utvecklas och förbättras. Det finns inget krav på att ha tidigare scouterfarenhet för att sitta med i styrelsen – ibland kan det till och med vara en fördel att komma in utifrån med nya perspektiv och idéer.

Även här finns det stora möjligheter att göra punktinsatser – kanske kan du hjälpa din kår göra en budget eller ekonomisk redovisning även om du inte har tid att sitta med i styrelse som kassör?

Kanske kan du delta på ett planeringsmöte för årets arbete eller för att diskutera strategi och vision även om du inte har tid att sitta med som styrelseledamot?

Eller kanske har du goda kontakter med lokala företagare och kan hjälpa kårer hitta nya samarbetspartners.

Läs mer om vår verksamhet i vår Kårhandbok här nedan och kontakta gärna kårordförande på ordforande@bandhagensscoutkar.se så kan vi hitta en uppgift som passar just dig!