Det finns mycket du som vuxen kan göra i Scouterna – även ledarna är med i Scouterna för att ha roligt och träffa nya människor. Som aktiv vuxen i Scouterna hjälper du unga leda sig själva och ger scouterna möjlighet till nya äventyr. Och du får uppleva en hel del äventyr själv!

 

I scoutverksamheten har även alla aktiva vuxna ett stort ansvar för att se till att all scouting är ska vara tryggt, säkert och fritt från övergrepp. På den här sidan hittar du information om vår obligatoriska utbildning Trygga möten, kårens handlingsplan för tillbud, incidenter och kriser samt kårhandboken med massor av information om vår verksamhet. 

 

Som ledare i verksamheten får du även möjlighet att gå utbildningar inom ledarskap och mycket mer.

 

Inga säkerhetsregler i världen hjälper när olyckan redan har hänt. Därför är det viktigt att du som är ledare och ansvarig för verksamhet i Scouterna har förberett dig och din grupp väl innan ni ger er iväg på äventyr.

Utfärder, läger och seglatser är vanliga aktiviteter i Scouternas verksamhet. I aktiviteterna finns flera risker som kan äventyra säkerheten för de barn och unga vi har ansvar för. Självklart får det aldrig bli farligt – men vi kan inte ta bort alla riskmoment. Istället behöver vi använda vår fantasi för att tänka till innan vi genomför olika aktiviteter.

Som scout, avdelningsledare eller funktionär ska du känna till och följa kårens, och Scouternas, regler och riktlinjer för säkerhet. Du måste våga säga ifrån när något inte känns bra, tänka om när riskerna är för stora eller ställa in när arrangemanget du planerat inte blir som det är tänkt.

Tanken med detta nya material är att samla riktlinjer och instruktioner för att förebygga olyckor och skapa en trygg verksamhet för alla.

Handlingsplan för tillbud, incidenter och kriser

För att bedriva en säker och trygg verksamhet inom Bandhagens scoutkår har kåren arbetat fram en Handlingsplan för tillbud, incidenter och kriser. Denna ska alla verksamma vuxna i kåren känna till.

 

Bläddra igenom Handlingsplan för tillbud, incidenter och kriser via länken –> Handlingsplan för tillbud, incidenter och kriser

Scout säker

Säker Scout- materialet handlar om hur du på bästa sätt skapar en säker verksamhet för fler. Du får här tips på säkerhet vid bad, segling och vandring, vad en sjukvårdslåda kan behöva innehålla och ansvarsfördelning i en kår.

 

Bläddra igenom materialet via länken –> Scout säker

Bandhagens scoutkårs Kårhandbok – En guide för scouter, ledare och föräldrar

Med det här häftet vill vi ge information och svar på frågor som scouter och föräldrar kan ha om vår verksamhet.
Häftet innehåller mycket information men vi hoppas att det ändå är ett enkelt och snabbt sätt att hitta information på. Och kanske få en insikt om hur scouterna fungerar.
Tanken är att häftet ska fungera både som en första information och sedan som en upplagsbok om man undrar något.

 

Bläddra igenom Kårhandboken via länken –> Bandhagens scoutkårs Kårhandbok

____________________________________________________________________________________________________

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Du kan prata med kårutbildaren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.

____________________________________________________________________________________________________

Scouternas läger i Sverige och världen

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på ett eget helgläger (hajk) varje termin. På sommaren brukar vi åka på ett större läger tillsammans med andra kårer.

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempel vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya, Blå Hajk eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa. Scouterna anordnar varje år flera arrangemang, internationella och nationella läger. Här finns stora möjligheter båda att hjälpa till och planera, följa med som ledare och själv delta.