Scouternas stödfond

30 januari, 2020 av Niclas Barkåker

Vi vill att alla ska kunna vara med i vår verksamhet! Därför har vi Scouternas stödfond som ger stöd till scouter mellan 8 och 25 år så de kan vara med på samma villkor som sina kompisar.

We want all kids to be able to participate in our scout activities! You will find more information and instructions on how you apply to our support fund here.

Stödfonden betalas ut som ett bidrag till de scouter som behöver stöd för att kunna delta i den lokala kårens scoutaktiviteter på lika villkor som andra scouter. Det kan exempelvis handla om deltagaravgifter, medlemsavgifter, resor, utrustning eller liknande kostnader. Stödet kan vara materiellt eller ekonomiskt. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. 

till Scouternas Stödfond

Support fund | IN english