Vår organisation

Vår scoutkår är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 5 avdelningar fördelade på 1 spårar-, 1 upptäckar-, 1 äventyrar-, 1 utmanar- och 1 roveravdelning.

 

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av tre till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår lokal, Lången.

 

Kåren har en vald styrelse som träffas en gång i månaden. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarutveckling och följer upp ekonomin.

 

Två gånger per termin har vi Ledar-Utvecklings-Möte (LUM), där ungdomar och vuxna träffas för att utbyta tankar och idéer om verksamheten.

 

Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande av medlemsregistreraren. En stugfogde sköter om vår stuga, Kåken. En lokalfogde sköter om scoutlokalen, Lången. Och en förrådsfogde sköter om vårt förråd under Hagsätraskolan.