Om kåren

Nästan 100 scouter och engagerade vuxna.

Bandhagens Scoutkår erbjuder scoutverksamhet för barn och unga, framförallt i Bandhagens postorts-område.

 

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar.Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av tre till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår lokal, Lången på Glanshammarsgatan 51 i Hagsätra.

 

För oss är det viktigt att ge barn och unga möjligheten att uppleva skogen och naturen på ett sätt som skapar trygghet och nyfikenhet, så vi erbjuder varje avdelning minst en helg per termin möjlighet till hajk eller övernattning i vår scoutstuga Kåken, i Tyresta nationalpark.

 

Kåren grundades 2009 efter hopslagning av Rågsveds Scoutkår (grundad 1959) och Vantörs  Scoutkår (grundad 1970).

Scouternas verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket värda.

Våra värderingar utgår från scoutlagen

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Nedan kan du läsa mer om vilka värderingar Scouterna står för i detalj.

Vi har ingen avbytarbänk

Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar.

Vi har ett stort hjärta

Scouterna är öppna för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt.

Vi har naturen som vardagsrum

Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi värnar om naturen och en hållbar utveckling.

Vi möts i världen

Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika.

Vi brinner

Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt.

Vi söker

Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla välja själv.

Vi leder som vi lär

Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingarna utgör grunden. Vi leder för framtiden.

Vi vill bli fler

Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden. Vi ska bli fler scouter.