Kontakt

Information om hur kontakt kan tas med Bandhagens scoutkår.

Om du har frågor om vår verksamhet kan du kontakta oss på info@bandhagensscoutkar.se

Information om vår Styrelse, Ledare och funktionärer hittar du i menyn till vänster.

 

Bandhagens scoutkår

Besöksadress: Glanshammarsgatan 51

Boxadress: Box 423 , 124 04 Bandhagen

Hemsida: www.bandhagen.scout.se

E-post: info@bandhagensscoutkar.se

Facebook: Bandhagens scouter