Medlemstidningar

Scouterna har två medlemstidningar, en papperstidning för yngre scouter som kommer hem i din brevlåda och en webbtidning för äldre scouter. Så har Stockholms scoutdistrikt en medlemstidning som både kommer hem i brevlådan och finns på webben för äldre scouter.

Scouten

Scouten är en papperstidning för alla svenska scouter under 13 år kommer ut med 4 nummer per år. I första hand vänder den sig till yngre scouter, men även scoutledare och föräldrar får lov att läsa Scouten!

Scouten

Scoutnytt

Scoutnytt är en webbtidningen för scouter över 13 år och ledare.

Scoutnytt

Demed – Stockholms scoutdistrikts medlemstidning

Stockholms scoutdistrikt har en egen medlemstidning för scouter över 15 år i scoutkårer kopplade till distriktet.  Som scout i Bandhagens scoutkår får vi tidningen.

Demed