Ugglorna 8-9 år

I Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år, och var beredd på äventyr redan från första dagen.

alder-sparare

I Scouterna får du nya kompisar som precis som du tycker att det är superskoj att vara utomhus.

 

Vi har möte på onsdagar 18:30- 20:00.

Tänk alltid på att vi kan gå ut under mötets gång och att avslutningen sker utomhus på parkeringen bredvid lokalen – kläder efter väder.

Terminsprogram

Terminsprogramet kan du få mailat om du ber ledarna om det.

Ugglornas avdelningsledare

ugglorna@bandhagenscoutkar.se

Avdelningsledare: Per Torberger

Ledare: Siri Lundgren

Ledare: Roger Fröberg

Ledare: Urban Smidare

Ugglorna avdelningsrop

Ugglan är ett vaket djur

Liksom vi i ur och skur

Över stock och över sten

Springer vi på kvicka ben

Ho, ho, Ugglorna!